Skip links
Explore
Drag
Υπηρεσίες

Ηχομόνωση

Οι Υπηρεσίες μας

Ηχομονωτικά Υλικά

Ηχομονωτικά Υλικά

Το RomyTect / RomyTect G είναι ένα εύκαμπτο, αφρώδες υλικό με ανοιχτές κυψέλες από ρυτίνη μελαμίνης, ενός ντουροπλαστικού συνθετικού υλικού τής οικογένειας των αμινοπλάστων.
Το τυπικό του χαρακτηριστικό είναι η νηματοειδής χωροταξική πλεγματοειδής διαμόρφωση, η οποία σχηματίζεται από λεπτές και κατ΄αυτόν τον τρόπο εύκολα διαμορφούμενες ράβδους.
Το RomyTect (λευκό) και το RomyTect (γκρι) διαφέρουν μεταξύ τους στο χρώμα.

Το RomyTect  / RomyTect G προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα από ελκυστικές ιδιότητες.
Προβαλλόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι :

– η μεγάλη ικανότητα απορρόφησης ηχορύπανσης.
– οι καλές θερμομονωτικές ιδιότητες.
– η δυσφλεξία τους.
– η υψηλή αντοχή κατά τής θερμοκρασίας.
– το ελάχιστο βάρος τους.

Πάνω σ΄ αυτά τα προτερήματα τού RomyTect / RomyTect G στηρίζονται τα απεριόριστα πεδία εφαρμογής τους, όπως :
στην δόμηση και στην βιομηχανία, στην κατασκευή αυτοκινήτων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην τεχνική κτιρίων, κλιματισμού, στον τομέα ακουστικής, σε στούντιο, είδη ενδυμασίας και στην κλωστοϋφαντουργία.

Το RomyTect/ RomyTect G μπορούν να διαμορφωθούν και να σταλούν σε πολλά σχήματα, π.χ. ως διαμορφωμένα τεμάχια, πλάκες, κορδόνια, τετράπλευρα προφίλ, πυραμοειδή ηχομονωτικάαπορροφητικά υλικά, ηχομονωτικοί κύλινδροι.

Χρώματα :
Το RomyTect προσφέρεται στα χρώματα λευκό (RomyTect) και γκρι (RomyTect G), με πιθανότητα διακυμάνσεων σε αυτές τις αποχρώσεις.
Το γκρίζο RomyTect G δεν είναι κατάλληλο για χρήσεις καθαρισμού και δεν συνιστάται.

Φυσικές ιδιότητες :
Το ελκυστικό προφίλ των ιδιοτήτων περιέχεται στον πίνακα 1.

Ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα τού RomyTect είναι η θερμοαγωγιμότητά του.

Αξιοσημείωτη είναι η πραγματικότητα ότι αυτή η χαμηλή τιμή θερμοαγωγιμότητας επιτυγχάνεται με ένα αφρώδες υλικό με ανοιχτές κυψέλες. Η αιτία αυτή έγκειται στην μειωμένη αγωγιμότητα του αέρα λόγω των πολύ λεπτών διαμορφωμένων κυψελών του RomyTect / RomyTect G.

Θερμοαγωγιμότητα RomyTect RomyTect G
σε 10°C / d = 50mm λ <= 0,035 W/mK λ <= 0,035 W/mK DIN 52612

Αυτές οι τιμές προέρχονται από καθιερωμένους μεμονωμένους ελέγχους.


Χαρακτηριστικά :

Προϊόν Αφρός ρυτίνης μελαμίνης
Χρώμα Γκρι RomyTect G
Λευκό RomyTect
Μπορούν να παρουσιαστούν χρωματικές αποκλίσεις
Πυκνότης υλικού 9,5kg/m3 +- 1,5kg/m3 κατά EN ISO 845
Μετρημένα σε δείγματα
με τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις
250 x 250 x 250mm
Αντοχή στη πίεση σφραγίσματος > =45 Ν Με την μέθοδο μέτρησης της BASF
για τον έλεγχο τής ποιότητας τού RomyTect
Συμπεριφορά στη πυρά Β1
Δύσφλεκτο
DIN 4102
P – HFM 02 4 200
Θερμοαγωγιμότητα λ10 <= 0,035 W / m K DIN EN 12 667
D = 50mm
Βαθμός απορροφητικότητας ήχου > = 90% ISO 10 543
D = 50mm, 2000 Hz
Διαστάσεις 0 – 10mm : +- 1mm
πάνω από 10 και έως 25mm : +- 1,5mm
πάνω από 25 και έως 40mm : +- 2,5mm
πάνω από 40 και έως 80mm : +- 5mm
πάνω από 80mm : +- 5%, με ελάχιστο τα 5mm
σύμφωνα με τις εσωτερικές μετρήσεις τού προμηθευτή
για επιτρεπτά όρια απόκλισης σε τεμάχια από αφρώδη
υλικά

Το αφρώδες υλικό παρουσιάζει λόγω της κατασκευαστικής του διαμόρφωσης πόρους διαφορετικού μεγέθους.
Μπορούν να εμφανιστούν στην επιφάνεια κοπής το πολύ 10 πόροι ανά m2 με μία διάμετρο από 5 – 15mm.
Το γκρίζο RomyTect G δεν είναι κατάλληλο για χρήσεις καθαρισμού και δεν ενδείκνυται.

Προσοχή! Ειδική αναφορά :
Τα προαναφερόμενα στοιχεία απορρέουν από τις καλύτερες γνώσεις τής πρόσφατης τεχνικής. Παρέχονται, όμως, χωρίς εγγύηση για αλάνθαστη κατεργασία τού προϊόντος μας. Τα δεδομένα βασίζονται στα αποτελέσματα τής πράξης και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις τού παραγωγού, είναι, όμως, χωρίς δέσμευση και χωρίς εξασφάλιση των αναφερομένων ιδιοτήτων στην έννοια τής BGH απονομής δικαίου. Μια δικαστική εξασφάλιση ορισμένης ιδιότητας ή ικανότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό εφαρμογής δεν μπορεί να προκύψει από τα δεδομένα στοιχεία. Συμπληρωματικά στοιχεία των συνεργατών μας είναι μόνο συστάσεις που και γι΄ αυτές δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Εξαιτίας των πολλαπλών δυνατοτήτων εφαρμογής τού προϊόντος συνιστούμε πριν από κάθε χρήση να προβαίνετε οι ίδιοι σε έναν βασικό έλεγχο καταλληλότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται πριν από την κατεργασία  τους ή την παραπέρα χρήση τους. Τα δεδομένα στοιχεία μάς παρέχονται χωρίς καμία δέσμευση, γι΄ αυτό δεν αναλαμβάνουμε και καμία εγγύηση για την ορθότητά τους. Εξ΄ αιτίας αυτού, αποκλείουμε την δέσμευση που προκύπτει από μια πιθανώς ασύμβατη κατεργασία που απορρέι από την πληροφορία κάποιου συνεργάτη μας. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και ισχύει μέχρι νεωτέρας έκδοσης ή μέχρι 31.12.2009.

This website uses cookies to improve your web experience.