Skip links
Explore
Drag
Υπηρεσίες

Μεμβράνες Στεγανοποίησης με εσωτερικό υλικό EPDM

Οι Υπηρεσίες μας

Μεμβράνες Στεγανοποίησης με εσωτερικό υλικό EPDM

Romyband Outside – Inside EPDM

Οι μεμβράνες Inside-Outside είναι ιδανικές για την στεγανοποίηση πάσης φύσεως αρμού. Προσφέρονται σε ρολά μήκους 25 μέτρων και πλάτους από 10 εώς 30 πόντων. Ακολουθούν αναλυτικές περιγραφές των προϊόντων και πλήρη τεχνικά φυλλάδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά : Outside EPDM Inside EPDM
  ελεγχόμενη διείσδυση ατμών
για εξωτερικούς χώρους
φραγή ατμών
για εσωτερικούς χώρους
Πάχος 0,8mm 1,0mm 1,5mm 0,8mm 1,0mm 1,5mm
Ανοχές πάχους +-0,1mm +-0,1mm
Ισοδύναμο διήθησης ατμών πάχος στρώσης αέρος Sd 4,7m  5,9m  8,8m 221m  276m  414m
Συντελεστής αντίστασης διήθησης ατμών μ = περ. 5882 μ = περ. 276000
Μέγιστη δύναμη εφελκυσμού > 8 MPa > =  8 MPa
Μέγιστη διαστολή διάτμησης > 300%  > 400% > = 300%
Σκληρότητα βύθισης Α 60 +- 10 60 +- 10
Modul σκληρότητας στα 300% > = 6 MPa
Μήκος ρολού 20m 20m
Απορρόφηση ύδατος σε 168h, 70 °C < = 2,5 Vol. – % < = 1 Vol. – %
Δοκιμή ευκαμψίας σε χαμ. θερμοκρ. (- 55 °C) χωρίς ρωγμές χωρίς ρωγμές
Αντοχή στην UV ακτινοβολία δεδομένη δεδομένη
Συμπεριφορά στην φωτιά κατηγορία δομικού υλικού Β2 κατηγορία δομικού υλικού Β2
Κατηγορία καύσης Ε Κατηγορία καύσης Ε
 Αλλαγές στην γήρανση μετά από 168h σε 115 °C : δεδομένη
Αλλαγή πάχους  μέγιστη +- 10% μέγιστη +- 10%
Αλλαγή στην αντοχή εφελκυσμού < 10% < 10%
Αλλαγή στην διαστολή διάτμησης < 30% < 35%
Αλλαγή διαστάσεων μεγ. +- 0,5% μεγ. +- 0,5%

Συμβουλές κατεργασίας :

Η εσωτερική μόνωση πρέπει να είναι πιο δυνατή στην αντίσταση διήθησης υδρατμών από την εξωτερική. Γι΄ αυτό χρησιμοποιούμε από έξω το Outside EPDM και από μέσα το Inside EPDM. Κατά την στεγανοποίηση πρέπει να προσέξουμε να τοποθετήσουμε προηγουμένως στον χώρο τού αρμού ανάλογο υλικό (πετροβάμβακα ή κάτι παρόμοιο) για αποφυγή θερμογέφυρας και παρέκκλιση καθόδου τής θερμοκρασίας τήξης υδρατμών στην εσωτερική πλευρά (φαινόμενο υγροποίησης ατμών) για να μονωθεί σωστά αυτό το σημείο.

Κατά την συγκόλληση τής μεμβράνης στο δώμα με ROMKA TFS και TFU ή TFK πρέπει να προσέξουμε :

– την συμβατότητα της κόλλας με την επιφάνεια συγκόλλησης
– οι επιφάνειες να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από διαλύτες, λίπη και λάδια
– ελάχιστη υπερκάλυψη μεμβρανών 10εκ

Παρακαλώ, προσέξτε τα τεχνικά μας φυλλάδια και τις οδηγίες κατεργασίας των κολλωδών ουσιών μας.

Ομάδα υλικών Υλικά Παρατηρήσεις *)
Ασφαλτικά +
Λάδια και καύσιμα

ASTM No 1 Λάδι

ASTM No 2 Λάδι

ASTM No 3 Λάδι

ASTM καύσιμο Α

ASTM καύσιμο Β

ASTM καύσιμο C

Πετρέλαιο θέρμανσης

Βενζίνη αεροπλάνων

Κεροζίνη

0

0

0

Προϊόντα αυτοκινήτου

Λιπαντικά

Λάδι μηχανής 10W-30

Βενζίνη RON 94

Βενζίνη RON 102

Αμόλυβδη

0

Υδραυλικά υγρά

Cronite 8200

Pydraul F-9

Pydraul 60

Skydrol

Skydrol 500

+

+

+

+

+

Διαλύματα

Κορεσμένα διαλύματα από Glucose

Jodtinktur

+

+

Προστατευτικά υλικά ψύξης

Prestone Antifreeze

Dowgard Antifreeze

+

+

*)  +  αντοχή
0  αντοχή υπό προϋποθέσεις
–  χωρίς αντοχή

Πίνακας 1

Χημική αντοχή από το Romyband Outside και Inside EPDM. Τα στοιχεία αφορούν και την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σε οργανικά διαλύματα δεν είναι συμβατά και δεν αντέχουν τα Outside και Inside EPDM ή αντέχουν υπό όρους.

Σε υδατοδιάλυτα υγρά, αντίθετα, εκτός από ακραίες συνθήκες, είναι συμβατά και αντέχουν.

Προσοχή! Ειδική αναφορά :

Τα προαναφερόμενα στοιχεία απορρέουν από τις καλύτερες γνώσεις τής πρόσφατης τεχνικής. Παρέχονται, όμως, χωρίς εγγύηση για αλάνθαστη κατεργασία τού προϊόντος μας. Τα δεδομένα βασίζονται στα αποτελέσματα τής πράξης και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις τού παραγωγού, είναι, όμως, χωρίς δέσμευση και χωρίς εξασφάλιση των αναφερομένων ιδιοτήτων στην έννοια τής BGH απονομής δικαίου. Μια δικαστική εξασφάλιση ορισμένης ιδιότητας ή ικανότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό εφαρμογής δεν μπορεί να προκύψει από τα δεδομένα στοιχεία. Συμπληρωματικά στοιχεία των συνεργατών μας είναι μόνο συστάσεις που και γι΄ αυτές δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Εξαιτίας των πολλαπλών δυνατοτήτων εφαρμογής τού προϊόντος συνιστούμε πριν από κάθε χρήση να προβαίνετε οι ίδιοι σε έναν βασικό έλεγχο καταλληλότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται πριν από την κατεργασία  τους ή την παραπέρα χρήση τους. Τα δεδομένα στοιχεία μάς παρέχονται χωρίς καμία δέσμευση, γι΄ αυτό δεν αναλαμβάνουμε και καμία εγγύηση για την ορθότητά τους. Εξ΄ αιτίας αυτού, αποκλείουμε την δέσμευση που προκύπτει από μια πιθανώς ασύμβατη κατεργασία που απορρέι από την πληροφορία κάποιου συνεργάτη μας.

This website uses cookies to improve your web experience.