Skip links
Explore
Drag
Υπηρεσίες

Βουτυλίου

Οι Υπηρεσίες μας

Βουτυλίου

Η ROMKA-Butylband DS είναι μια διπλής όψεως αυτοσυγκολλούμενη ταινία με κόλλα βουτυλικού καουτσούκ, την οποία επεξεργαζόμαστε απ΄ ευθείας από τον ρολλό. Έχει ιδιαίτερα ισχυρή πρόσφυση χωρίς ζέσταμα και προσαρμόζεται ιδανικά στις ανισότητες τού δαπέδου υποδομής. Η ταινία μένει διά παντός αυτοκόλλητη και αυτοσυγκολλούμενη, αδιαπέραστη από υδρατμούς, στεγανωτική και κατέχει μια διαρκώς υψηλή πλαστικότητα. Η ROMKA-Butylband DS έχει ισχυρή πρόσφυση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για κατασκευές σκεπών με κλίση, όπου η εισχώρηση υγρασίας και βρόχινου νερού στα διάκενα τής αναπνέουσας εξωτερικής μεμβράνης μόνωσης πρέπει με κάθε τρόπο να αντιμετωπισθεί. Έτσι, βρίσκει π.χ. την εφαρμογή της ως στεγανωτική ταινία κατά τής εισχώρησης υγρασίας μεταξύ τής ξυλοκατασκευής και τής αναπνέουσας στεγανωτικής μεμβράνης στην σκεπή.

Η ROMKA-Butylband DS έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :

– μεγάλη ευελιξία
– ισχυρή διαρκή δύναμη πρόσφυσης (μεγάλη αντίσταση κατά τής αποκόλλησης, τού εφελκυσμού, τής αποκοπής)
– αρχική δυνατή πρόσφυση (κολλάει αμέσως)

Σταθερές διαστάσεις : 40 x 1mm x 30m/ρολλό
40 x 1mm x 80m/ρολλό

Περαιτέρω φάρδη για ειδικές εφαρμογές μέχρι 1000mm είναι κατόπιν παραγγελίας εφικτές.

ROMKA-Butylband DS

 Τεχνικά στοιχεία :

Πάχος περ. 1,0mm
Χρώμα γκρι
Περιεχόμενο σκληρών σωματιδίων >99%
Αντίσταση ροής τής βουτυλικής κόλλας στους + 5 °C <=3mm ISO 7390
Αντίσταση ροής τής βουτυλικής κόλλας στους + 70 °C <=3mm ISO 7390
Συμπεριφορά απότομης ψύξης στους -30 °C καμία αποκόλληση της κόλλας DIN 421313
Διαπερατότητα υδρατμών περ. 4gr/m2 / 24ώρες NF T 30-018
Αντοχή σε θερμοκρασίες – 30 °C έως + 80 °C
Θερμοκρασίες εφαρμογής + 5 °C έως + 35 °C
Δύναμη συγκόλλησης στον χάλυβα στους 90°
τράβηγμα στα 100mm / λεπτό / 23 °C
ελάχ. 2Ν/cm MEL 052

Οδηγίες κατεργασίας :

Η επιφάνεια υποδοχής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνες, όπως και ελεύθερη από λάδια και λίπη.

Απομακρύνουμε καταρχάς το προστατευτικό σιλικονούχο χαρτί από το Butyl τής ταινίας DS και πιέζουμε την ταινία.

Συνεχίζουμε το ίδιο φιξάροντας την ταινία και προσπαθώντας να αποφύγουμε τον σχηματισμό φουσκαλίδων αέρος.

Για να αποφύγουμε τις τάσεις και μια κατά το δυνατόν απώλεια τής δύναμης πρόσφυσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ταινία ROMKAButylband DS μετά την τοποθέτηση έχει απορροφήσει όλες τις ανωμαλίες τής επιφάνειας όπου τοποθετήθηκε.

Την βουτυλική ταινία DS πρέπει να την πιέσουμε δυνατά, για να εξασφαλίσουμε την στεγανότητα και να βελτιώσουμε την ικανότητα πρόσφυσης (χρησιμοποιείστε ένα ρολλό πίεσης ROMKA).

Οι βουτυλικές συγκολλητικές ταινίες είναι ούτως ή άλλως από την φύση τους πλαστικές και δεν έχουν καθόλου ελαστικές ιδιότητες.

Δεν είναι κατάλληλες για διαρκείς ισχυρές μηχανικές επιβαρύνσεις και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την χρήση μιας μονταζόκολλας ή μηχανικών συνθέσεων, αλλά είναι εξαιρετικά κατάλληλες ως υλικό στεγανοποίησης κατά τής υγρασίας και τού ύδατος.

Η μηχανική επιβάρυνση τής κόλλας τού βουτυλικού καουτσούκ μειώνεται με άνοδο τής θερμοκρασίας.

Οι ταινίες συγκόλλησης με βουτυλικό καουτσούκ είναι ευαίσθητες στους διαλύτες. Η αυτοκόλλητη βουτυλική επίστρωση επιτυγχάνει την καλύτερη δύναμη συγκόλλησης στους περ. + 20 °C.

Αποθήκευση :

12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστές αυθεντικές συσκευασίες σε μέγιστη θερμοκρασία 30 C, προστατευμένη από υγρασία. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να αερίζεται σωστά. Το προστατευτικό χαρτί παρουσιάζει την τάση να κολλάει στο βουτυλικό καουτσούκ, όταν η θερμοκρασία αποθήκευσης υπερβαίνει τους 30 °C.

Ασφάλεια :

Δεν πρέπει να περιέλθει σε παιδικά χέρια. Σε περίπτωση αμφιβολιών συμβουλευτείτε το φυλλάδιο ασφαλείας.

Προσοχή! Ειδική αναφορά :

Τα προαναφερόμενα στοιχεία απορρέουν από τις καλύτερες γνώσεις τής πρόσφατης τεχνικής. Παρέχονται, όμως, χωρίς εγγύηση για αλάνθαστη κατεργασία τού προϊόντος μας. Τα δεδομένα βασίζονται στα αποτελέσματα τής πράξης και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις τού παραγωγού, είναι, όμως, χωρίς δέσμευση και χωρίς εξασφάλιση των αναφερομένων ιδιοτήτων στην έννοια τής BGH απονομής δικαίου. Μια δικαστική εξασφάλιση ορισμένης ιδιότητας ή ικανότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό εφαρμογής δεν μπορεί να προκύψει από τα δεδομένα στοιχεία. Συμπληρωματικά στοιχεία των συνεργατών μας είναι μόνο συστάσεις που και γι΄ αυτές δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Εξαιτίας των πολλαπλών δυνατοτήτων εφαρμογής τού προϊόντος συνιστούμε πριν από κάθε χρήση να προβαίνετε οι ίδιοι σε έναν βασικό έλεγχο καταλληλότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται πριν από την κατεργασία  τους ή την παραπέρα χρήση τους. Τα δεδομένα στοιχεία μάς παρέχονται χωρίς καμία δέσμευση, γι΄ αυτό δεν αναλαμβάνουμε και καμία εγγύηση για την ορθότητά τους. Εξ΄ αιτίας αυτού, αποκλείουμε την δέσμευση που προκύπτει από μια πιθανώς ασύμβατη κατεργασία που απορρέι από την πληροφορία κάποιου συνεργάτη μας. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και ισχύει μέχρι νεωτέρας έκδοσης

This website uses cookies to improve your web experience.